Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ RESİM BÖLÜMÜ

Tanıtım ve Tarihçe

Resim Bölümümüz; 19.09.1997 tarih ve 23115 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 28.03.1983 tarihli ve 2809 Sayılı Kanun’un 30. maddesine göre Bakanlar Kurulu Kararıyla 09.09.1997 tarihinde kurulmuş ve 2012-2013 Güz Dönemi itibariyle Terzioğlu Kampüsü'nde kendi binasında eğitim-öğretime devam eden Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde eğitim vermektedir.
Bölümümüz; hedefleri olan, bu hedeflere doğru ilerleyen, şeffaf ve katılımcı bir yönetim tarzıyla ilgili tüm paydaşları sürece dahil etmeye çalışan deneyimli kadrosuyla güçlü bir yapıya sahip, sekiz yarıyıllık tam zamanlı örgün bir lisans derecesi programıdır. Eğitim dili Türkçe olmakla birlikte zorunlu yabancı dil dersi İngilizcedir. Bölümümüz 30 kişilik kontenjana sahiptir.
Bölümümüzün amacı, evrensel düzeyde özgün yapıtlar üretebilecek, yaratıcı, çağdaş, aydın sanatçılar yetiştirmek; toplumun maddesel ve ruhsal gereksinimlerini de göz önüne alarak estetik beğeniyi evrensel düzeylere taşımaktır. Ayrıca; tüm sanat disiplinleri arasında etkileşime açık ders programları ve dışarıya açık etkinlikler oluşturmak hedeflenmektedir.
Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler "Güzel Sanatlar Resim" alanında lisans derecesi almaya hak kazanırlar. Ders ve uygulamanın tüm gereklerini (Lisans için toplam 240 AKTS karşılığı) Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (Resmî Gazete: 21 Eylül 1993 / 21705) hükümlerine göre başarıyla tamamlayan ve GANO’su 2,00 veya daha yüksek olan öğrenciler diploma almaya hak kazanırlar.
Resim Bölümü Lisans Programının yanı sıra, Resim Ana Sanat Dalı Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlik Programları da bulunmaktadır.

Misyonumuz

Bölümümüzün misyonu; kültür, sanat, estetik, çevre ve sosyal bilinci gelişmiş, geçmişten günümüze aktarılmış kültürel değerleri koruyarak uluslararası standartlarda, yaratıcı, özgün sanat eserleri ve bilgi üretebilen, özgür ve eleştirel düşünebilen, sanatsal ve estetik beğeninin topluma yayılmasını sağlayan çağdaş sanatçılar yetiştirmektir. Ayrıca bu amaca yönelik gerekli alt yapıyı hazırlayarak; paylaşımcı, yaratıcı ve sanat alanına uluslararası düzeyde katkıda bulunacak çalışmalar yapan kadroları oluşturmak, desteklemek ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Vizyonumuz

Bölümümüzün vizyonu; alanında nitelikli öğretim elemanı ve öğrencileri bünyesinde bulunduran, sanatsal gelişmeleri yakından takip eden, üzerinde oturduğu çok katmanlı kültürü temel alarak ürettiği sanatsal bilgiyle Türkiye ve Dünya Sanatına ve ülkemizi çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkararak geleceğe taşımaya katkı sağlayan bir bölüm olmaktır.